Szanowni Państwo

systemy_zarzadzania_1Pogłębiający się podział pracy oraz globalizacja życia gospodarczego sprawiają, że nie jesteśmy w stanie zrobić wszystko samemu. Dotyczy to zarówno produkcji, jak również wszelkiego rodzaju usług.
Jesteśmy organizacją świadczącą usługi w zakresach:
a) konsultingu (wdrażanie, utrzymywanie oraz doskonalenie systemów zarządzania),
b) szkolenia z tematyki:
systemów zarządzania (ISO 9001, 14001 itp.), w tym wymagań prawnych z nimi związanych,
zapobiegania zagrożeniom korupcyjnym,
auditorów na potrzeby systemów zarządzania, w tym WSK,
pełnomocników ds. systemów zarządzania, w tym WSK,
szacowanie ryzyka w systemach bezpieczeństwa informacji, ochrony środowiska, bhp (OHSAS) oraz zapobiegania korupcji wraz z możliwością udostępnienia oprogramowania do szacowania.
CAF (urzędy administracji publicznej),
oceny zgodności w systemach ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001
c) przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacjach lub na ich zlecenie u dostawców,
d) przeprowadzania auditów zgodności (ISO 14001, ISO 18001/OHSAS, ISO 27001),
e) przeprowadzania auditów zapobiegających zagrożeniom korupcyjnym.
(więcej…)