System zarządzania jakością ISO 9001

System zarządzania jakością ISO 9001

System zarządzania jakością ISO 9001 – wdrażanie
Systemy zarządzania jakością a funkcjonowanie firm

Panujące współcześnie w wielu sektorach życia gospodarczego uwarunkowania powodują, że coraz więcej firm korzysta z różnego rodzaju usług konsultingowych. Zarówno w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych, niekiedy tylko profesjonalna pomoc z zewnątrz zagwarantuje im prawidłowe oraz rzetelne działanie.

Specjalistyczne wsparcie dotyczyć może różnych obszarów. Przykładowo firmy takie jak Dr Halicki i Partnerzy prowadzą szkolenia z szacowania ryzyka w systemach bezpieczeństwa informacji, ochrony środowiska oraz BHP, zapobiegania korupcji czy też systemów zarządzania jakością i powiązanych z nimi wymaganiami prawnymi. Szczególnie systemy zarządzania jakością (w tym wdrażanie ISO 9001) mają istotny wpływ na działanie wielu firm z różnego rodzaju branż.
Na czym polega wdrażanie ISO 9001?

System kryjący się pod nazwą – zarządzania jakością wg normy EN ISO 9001:2008, stanowi podstawę dla niemal wszystkich systemów zarządzania, jakie aktualnie są używane na świecie. Jeśli zatem jakaś organizacja pragnie korzystać na przykład z wewnętrznego systemu kontroli, poznanie reguł, na jakich opierają się powyżej wspomniane normy, jest koniecznością.

Aby poznanie to przebiegało skutecznie oraz przyniosło zamierzone cele, realizowane musi być ono w oparciu o stosowną metodykę. Na czym ona polega?

Przede wszystkim, konieczne jest należyte rozplanowanie poszczególnych etapów wdrażania. Na samym początku analizuje się dotychczas stosowany system zarządzania i wyciąga z tego stosowne wnioski. Następnie podejmuje się decyzję co do ustanowienia nowego systemu oraz określa się plan mający na celu jego wdrażanie.

Po przeprowadzaniu niezbędnych formalności jest czas na specjalne szkolenia dla pracowników danej organizacji. Kolejny etap polega na wdrażaniu sporządzonej po szkoleniach dokumentacji do praktyki gospodarczej danej organizacji. Efekty tego wdrażania określa audyt wewnętrzny. Po pewnym czasie, przez uprawnioną – niezależną jednostkę, realizowany jest audyt certyfikujący. Po jego przeprowadzaniu firma otrzymuje certyfikat zgodności z wymaganiami systemu zarządzania.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy EN ISO 9001:2008 pozwoli nie tylko uregulować zasady na których opierać ma się struktura organizacyjna danej firmy. Oprócz sprecyzowania obszaru obowiązków czy też uprawnień poszczególnych działów, firma taka uzyskać może istotną przewagę konkurencyjną w branży, w jakiej działa. Gwarantowanie wymaganego oraz prawnego poziomu jakościowego oferowanych towarów oraz realizowanych usług wpływa na wzrost podaży. Klienci są bardziej zadowoleni z jakości towarów oraz świadczeń, jakie nabywają – co wpływa na zwiększony popyt danych wyrobów oraz usług. Z kolei poprzez wykorzystywanie takich rozwiązań, jak statystyczne sterowanie procesem produkcji i świadczenia usług, można obniżyć koszty całkowite produkcji towarów, które nie spełniają określonych wymagań.

Inną korzyścią, jaką daje wdrożenie systemów jakości jest między innymi umożliwienie rozwoju pracowników danej organizacji. Na przykład poprzez metodę „job rotation” (rotacja stanowisk), pracownicy są oddelegowywani do innych zadań, często wymagających nowych umiejętności. Poszerza to ich kwalifikacje oraz pozwala zdobyć nowe doświadczenia.