Szkolenia dla audytorów

Szkolenia dla audytorów

Specjaliści ds. auditów oraz zarządzania auditami wewnętrznymi – specjalistyczne kursy

Nie od dzisiaj wiadomo, że dostarczenie pracownikom narzędzi do pracy, wydanie instrukcji czy polecenia wykonania zadania nie wystarczy do tego, aby przedsiębiorstwo funkcjonowało prawidłowo. Bardzo częstym problemem jest brak umiejętności zarządzania ludźmi oraz ich czasem, brak sprawowania należytej kontroli nad załogą oraz nad efektami jej pracy.

Firma konsultingowa Dr Halicki i Partnerzy szkoli auditorów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania, których zadaniem jest czuwanie nad poprawnym funkcjonowaniem systemów zarządzania opartych o normy ISO. Szkolenia, które opracowaliśmy z myślą o auditorach i pełnomocnikach, dotyczą także kadry zarządzającej. Dr Halicki i Partnerzy to przedsiębiorstwo wdrażające nowoczesne i skuteczne systemy zarządzania oraz czuwające nad przebiegiem ich funkcjonowania. Programy naszych szkoleń są na bieżąco aktualizowane
i precyzyjnie dostosowywane do wymogów rynku oraz obowiązujących przepisów prawnych.

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania opartego o normy ISO to kluczowa postać w dużej firmie lub korporacji, mimo że zwykle bezpośrednio nie należy do kadry zarządzającej. Do podstawowych jego zadań należy ocena zgodności działania pracowników oraz personelu działającego na rzecz lub w imieniu jakiejś organizacji z procedurami u niej obowiązującymi. Mówiąc prościej, jego zadaniem jest ocena, w jakim stopniu wszystkie obowiązujące w organizacji procedury są przestrzegane, czy nie są jedynie martwymi wymaganiami.

Aby auditor mógł należycie pełnić swoją funkcję, musi być oczywiście bardzo dobrze przygotowany, gdyż wiedza branżowa dotycząca samej firmy tutaj już nie wystarczy. Dr Halicki i Partnerzy, jako firma konsultingowa, proponuje szkolenia wprowadzające, uzupełniające oraz doskonalące dla takich osób, wyposażając ich w wiedzę oraz w warsztat narzędziowy z silnym ukierunkowaniem na wymagania prawne dotyczące produkowanych wyrobów i świadczonych usług.

Do podstawowych metod przekazywania wiedzy merytorycznej należą:

 • wykład, który może być połączony z inspirującą dyskusją
 • seminaria
 • konserwatoria
 • warsztaty
 • sympozja
 • konferencje

Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez firmę konsultingową Dr Halicki i Partnerzy wiąże się z uzyskaniem szeroko honorowanego certyfikatu auditora wewnętrznego, będącego potwierdzeniem zdobycia cennych kwalifikacji.

Dr Halicki i Partnerzy wykonują usługi szkoleń z zakresu:

 • wewnętrzny system kontroli
 • systemy zarządzania jakością, w tym zarządzanie jakością – wyroby medyczne oraz usługi z nimi związane,
 • system zarządzania środowiskowego
 • system zarządzanie BHP
 • zarządzanie bezpieczeństwem w branży spożywczej (żywnościowej)
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • zarządzanie zintegrowanymi systemami zarządzania
 • zarządzanie technikami sterowania produkcją i usługami

W przedsiębiorstwie znaczącą rolę odgrywają również pełnomocnicy najwyższego kierownictwa. Osoba występująca w roli pełnomocnika, wszędzie tam gdzie podejmuje się kluczowe decyzje lub tam, gdzie w grę wchodzi piecza nad ważnymi dokumentami, powinna być osobą zaufana i co ważne – odpowiednio przeszkolona. Dr Halicki i Partnerzy to firma, która szkoli pełnomocników, po to by ich praca dla danego podmiotu była owocna.

Warto pamiętać, iż szkolenia dla audytorów podwyższają kompetencje pracowników od szczebla podstawowego po wysoką kadrę. Mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, dlatego też warto postawić na sprawdzoną i profesjonalną firmę konsultingową.

Zróżnicowane programy i zakres tematyczny szkoleń, a także wykwalifikowana kadra trenerska pozwalają zaspokoić oczekiwania szkoleniowe nawet najbardziej wymagających klientów. Szkolenia auditorów i pełnomocników możemy zorganizować zarówno w formie otwartej, jak i zamkniętej. Współpraca z Dr Halicki i Partnerzy to szansa na rozwój każdego przedsiębiorstwa oraz możliwość podwyższenia standardów jego funkcjonowania na rynku.