System zarządzania jakością – lotnictwo i kosmonautyka

System zarządzania jakością – lotnictwo i kosmonautyka

System zarządzania jakością (specyfikacja techniczna PN-EN 9100)

Zindywidualizowane i jednocześnie bardzo wysokie wymagania stawiane są sektorowi lotnictwa i kosmonautki z racji zapewnienia bezpieczeństwa lotów, co nie wymaga uzasadnienia.

System zarządzania jakością dla sektora lotnictwa  oraz kosmonautyki według  specyfikacji technicznej według PN-EN 9100  opiera się na wielu wymaganiach, w tym wymaganiach prawa powszechnie obowiązującego oraz na wymaganiach prawa i przepisach immanentnych tylko i wyłącznie sektorowi lotnictwa i kosmonautyki. Kładą one nacisk nie tylko na podejście procesowe, ale także na zamówienia, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie konfiguracją oraz  zarządzanie ciągłością działania.

Dr Halicki i Partnerzy świadczą  kompleksową usługę przeprowadzania szkoleń oraz wdrażania tej specyfikacji dla każdego uczestnika łańcucha dostaw dla sektora lotnictwa oraz kosmonautyki, tj. dla dostawców projektów, surowców, półfabrykatów, wyrobów gotowych oraz dla dostawców usług  technicznej obsługi posprzedażowej i pogwarancyjnej.

Uzyskanie przez organizację certyfikatu na zgodność ze standardem PN-EN 9100 nie kończy więzi z naszymi Klientami. Opiekujemy się nimi nadal, świadcząc różne usługi po rozsądnych cenach.

Sukces Organizacji jest naszym sukcesem!!!