Zintegrowane systemy zarządzania jakością

Zintegrowane systemy zarządzania jakością

Dynamiczny rozwój firmy, lepsza organizacja pracy – wszystko o normach ISO

Jakość powinna być priorytetem dla wszystkich producentów oraz usługodawców. Przywiązywanie wysokiej wagi do zapewnienia najwyższej jakości produktów i usług pozwala na zdobywanie większego udziału w rynku i gromadzenie wokół danej marki grupy lojalnych klientów. Aby jednak osiągnąć taki pożądany stan rzeczy, należy zadbać o sprawne zarządzanie. Pomagają w tym zintegrowane systemy zarządzania, których istotną częścią jest zintegrowany system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Wdrożenie systemu zarządzania jakością może odbyć się praktycznie we wszystkich organizacjach, bez względu na ich wielkość czy sektor, w którym funkcjonują.

Czym są zintegrowane systemy zarządzania? Jak wdrożyć system zarządzania jakością?

Zintegrowane systemy zarządzania łączą w sobie kilka procesów, praktyk, czynności i procedur stosowanych na gruncie danej organizacji. Dzięki ich połączeniu ze sobą i wprowadzenia odgórnego zarządzania, można skutecznie dążyć do wyznaczonych celów przedsiębiorstwa. Nowoczesne firmy powinny wdrażać zintegrowane systemy zarządzania, jeśli prowadzą organizację o rozczłonkowanej strukturze organizacyjnej. Podstawą większości zintegrowanych systemów zarządzania jest system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. Zintegrować można dowolną liczbę systemów, funkcjonujących w ramach jednej organizacji.

System zarządzania jakością ISO 9001 może być wdrażany nie tylko przez przedsiębiorstwa produkcyjne. Doskonale sprawdzi się również we wszelkiego rodzaju firmach usługowych, placówkach ochrony zdrowia (publicznych, jak i prywatnych), organizacjach z otoczenia biznesu czy w jednostkach rządowych i samorządowych.

Jeśli nie wiesz, w jaki sposób wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie zintegrowane systemy zarządzania, to zgłoś się do firmy Halicki System (www.halickisystem.pl). To firma świadcząca wszechstronne usługi w zakresie konsultingu, dotyczącego m.in. wdrażania systemu zarządzania jakością, jego utrzymywania w przedsiębiorstwie oraz regularnego doskonalenia i dopasowywania do zmieniających się warunków otoczenia.

Przyjmuje się, że zintegrowany system zarządzania jest udokumentowanym i spójnym systemem zarządzania, spełniającym wymagania co najmniej dwóch norm, np. normy jakości ISO 9001. Dzięki wdrożeniu w przedsiębiorstwie takich systemów, możliwe jest skuteczne i równoczesne zarządzanie kilkoma podsystemami przy wykorzystaniu ustalonej uprzednio, jednolitej polityki funkcjonowania.

Zintegrowany System Zarządzania Jakością oparty o normę ISO 9001 zwykle jest podstawą wdrażania zintegrowanych systemów w przedsiębiorstwie. Może być on połączony z dwoma lub trzeba systemami, spośród wymienionych poniżej:

  • System zarządzania środowiskowego ISO 14001,
  • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001, BS OHASAS, PN-N 18001,
  • System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001,
  • Systemy sektorowe zgodne z wymaganiami norm: ISO 22000, HACCP, GMP+, GMP oraz GHP,
  • Systemy zgodne z wymaganiami AQAP itp.

Istnieje cała paleta korzyści, jaką może odnieść przedsiębiorstwo dzięki wdrożeniu w jego organizację zintegrowanych systemów zarządzania jakością. Przede wszystkim, może ono liczyć na bardziej harmonijny, ale i bardziej dynamiczny rozwój, przy minimalizowaniu i optymalizowaniu kosztów takiego wdrożenia. Dzięki zintegrowanym systemom zarządzania jakością można uporządkować działania w przedsiębiorstwie, lepiej organizując pracę, jednoznacznie określając zadania wraz z kompetencjami i zakresem odpowiedzialności poszczególnych pracowników. Wdrażając system zarządzania jakością w formie zintegrowanej na gruncie funkcjonowania firmy, zwiększa się jej elastyczność we wprowadzaniu zmian, usprawnia zarządzanie, wzmacnia pozycję firmy na rynku i jej pozytywny wizerunek w oczach klientów. Dzięki zintegrowanym systemom zarządzania jakością doprowadza się do bardziej efektywnego gospodarowania posiadanymi przez firmę zasobami. Zaletą zintegrowanych systemów zarządzania jest również fakt, że przy ich pomocy można obniżyć koszty prowadzenia działalności i zwiększyć zaufanie klientów.